הפעילויות הקרובות:

יום ג' 22.05.18

18:00-21:00 אימון 41 .

יום ה' 24.05.18

18:00-19:00 שיחות אישיות

19:00-21:00 אימון