האימונים הקרובים שלנו:

יום ג'  15.10.19

18:00-20:00 אימון ים צוות גדי

20:00-22:00 אימון ים צוות גלי

יום ה' 17.10.19

20:00-22:00 אימון משותף- מיקןם מדויק יימסר 24 ש לפני

22:00- יום ו' 16:00 מכין גיבושים 2019 הדבר האמיתי!!!