הפעילויות הקרובות:

יום ה' 17.01.19

19:00-22:00 אימון משותף וארוך מהרגיל

יום א' 20.01.19

19:00-21:00 אימון משותף תחרותי בין הצוותים

יום ג' 22.01.19- אימונים מיוחדים לטו' בשבט

18:00-20:00 צוות גדי, על כל חניך להביא לאימון 300 גר' פירות יבשים מאותו הסוג

20:00-22:00 צוות גלי יש להביא 500 גר' פירות יבשים- 5 סוגים שונים כל אחד 100 גר'

יום ה' 24.01.19

19:00-21:00 אימון משותף