לו"ז האימונים הקרובים:

יום א' 21.10.18

18:00-20:00 צוות גדי

20:00-22:00 צוות גלי

יום ג' 23.10.18

18:00-20:00 צוות גדי

20:00-22:00 צוות גלי

יום ה' 25.10.18

18:00-21:00 אימון משותף וארוך מהרגיל